Sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń

Sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń

System centralnego ogrzewania niewątpliwie jest najwygodniejszym sposobem ogrzania domu. Taki system wykorzystywany jest w większości domów jednorodzinnych. W dzisiejszych czasach bardzo chętnie korzystamy z dodatkowych usprawnień. Intensywny rozwój technologii pozwala na eksploatację rozwiązań składających się na tzw. inteligentne systemy ogrzewania domu. Doskonałym przykładem takiego systemu jest sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń. Na czym polega takie rozwiązanie i czy rzeczywiście jest korzystne?

W inteligentnym systemie ogrzewania dom podzielony jest na kilka stref grzewczych. W bardziej rozbudowanych systemach możliwe jest również ustalenie indywidualnych, osobnych stref cieplnych dla każdego z pomieszczeń. Użytkownik może ustalić inną temperaturę dla każdej ze stref. Sterownik regulujący temperaturę może dowolnie kierować obniżaniem i podwyższaniem temperatury w określonych cyklach i o wyznaczonych godzinach. Użytkownik sam decyduje, jaka temperatura ma być w danym pomieszczeniu, ustawiając wartość na panelu sterującym. Następnie odbywa się automatyczna regulacja temperatury w pokoju do oczekiwanej wartości.

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniach polega na ustalaniu odmiennych temperatur dla poszczególnych pokojów. Jest to możliwe dzięki specjalnym sterownikom, których ustawienia można dowolnie regulować. Często można spotkać się z podziałem na różnorodne tryby pracy sterownika: tryb komfortowy, tryb ekonomiczny, tryb czuwania, tryb nocny itd. Tryb komfortowy uruchamiany jest w godzinach, gdy domownicy są w mieszkaniu i spędzają w nim dużą ilość czasu. Tryb ekonomiczny sprawdzi się na przykład pod nieobecność mieszkańców w domu. Tryb nocny polega na obniżeniu temperatury o kilka stopni w celu ustalenia optymalnej wartości do snu.

Inteligentne systemy ogrzewania mają szereg zalet. Po pierwsze, sterowanie ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach znacznie poprawia komfort domowników. Ludzie różnią się między sobą preferencjami odnośnie temperatur – niektórzy dobrze się czują w wysokich temperaturach, inni wolą przebywać w chłodniejszych pomieszczeniach. Idealnym rozwiązaniem jest zatem osobna regulacja temperatury dla każdego pokoju. Taką funkcję spełnia inteligentne sterowanie ogrzewaniem. Jest to możliwe dzięki montażowi specjalnych, indywidualnych regulatorów temperatury, które w zaprogramowany wcześniej sposób w pełni automatycznie sterują temperaturą. Użytkownik w każdym momencie może w prosty sposób zmienić ustawione parametry – urządzenie samoczynnie dostosuje się do nowych zakresów.

Ogromną zaletą inteligentnych systemów sterowania ogrzewaniem osobnych pomieszczeń jest możliwość ustalenia określonych cykli grzewczych. Możemy na przykład tak zaprogramować urządzenie, aby obniżało temperaturę w momencie naszego wyjścia do pracy, oraz podwyższało ją na chwilę przed tym, gdy wrócimy do domu. W ten sposób zyskujemy komfort cieplny w momencie wchodzenia do mieszkania, możemy także zaoszczędzić znaczną oszczędność energii. Sterownik może także obniżać temperaturę o kilka stopni o ustalonej porze – gdy np. kładziemy się spać, regulator obniży temperaturę do tzw. trybu nocnego.

Inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem w osobnych pomieszczeniach mogą być również obsługiwane zdalnie, za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Taka funkcja sprawdza się we wszystkich sytuacjach, gdy chcemy zdalnie ustawić ogrzewanie w danym pomieszczeniu zanim wrócimy do mieszkania (np. wracając z pracy czy weekendowego wyjazdu).

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *