PAE Logo
WyszukiwarkaWsparcie i wdrażanie projektówPomagamy w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie wyników projektów inwestycyjnych oraz innych, które pomogą Ci w pełniejszy sposób skorzystać z potencjału Odnawialnych źródeł Energii czy oszczędzić energię. Znajdziemy dla Twojego projektu partnera lub finansowanie oraz zapewnimy wsparcie w kwestiach formalnych związanych z procedurą inwestycyjną (kontakty z władzami, dokumentacja i upowszechnianie rezultatów, itp.), Służymy też pomocą w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej możemy Państwu służyć pomocą przy przygotowaniu dokumentacji między innymi do:

Regionalnego Programu Operacyjnego
        1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości.
        2.2. Infrastruktura energetyczna.
        5.1. Infrastruktura edukacyjna.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
        3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
        3.4. Odnowa wsi.
        Oś 4 Leader.
Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Programu Opercyjnego Innowacyjna Gospodarka
Polsko-Szwajcarksiego Programu Współpracy

 

 

Pomagamy także znaleźć inne źródła finansowania Państwa projektów opiekując się nimi od fazy przygotować po ostateczne rozliczenie - według życzeń Klienta.


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania