PAE Logo
WyszukiwarkaSzkoleniaPAE współtworzy szkolenia dla Małych i średnich przedsiębiorstw. Ekoszkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu ochrony środowiska. Więcej informacji w dziale EKOSZKOLENIA.

PAE rozpoczyna kampanię informacyjną skierowaną do szkół stopnia podstawowego z zakresu racjonalnego użytkowania energii. Pierwszy etap zakłada przeprowadzenie lekcji pokazowych w gimnazjach, majšcych na celu zwiększenie świadomości energetyczno - ekologicznej powiązanej z aspektem ekonomicznym.

Prowadzimy komercyjne szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, z zakresu przygotowania do zawodu montera kolektorów i instalacji słonecznych. Kurs kończy się wydaniem zaświdczenia oraz Egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez niezależną komisję. Pozytywnie zdany egzamin daje świadectwo kwalifikacyjne przygotowania do zawodu. Program szkolenia posiada akceptację WUP.

Specjalne szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu ZRÓWNOWAŻONEGO PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO przygotowujące do współpracy przy tworzeniu strategii energetycznych powiatów oraz kompetentnego rozpatrywania wniosków o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na podległym terenie.

Przeszkoliliśmy ponad 1000 gimnazjalistów z całego Podkarpacia

Dajemy wiedzę samorządowcom i mieszkańcom. W czterech gminach rogionu przeszkoliliśmy blisko 400 osób ich liczba nadal rośnie.


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania