PAE Logo
Wyszukiwarka

European Young Energy Manager Championship

DATA: 2013-05-01( Europejskie Zawody Młodych Doradców Energetycznych) Projekt European Young Energy Manager Championship - EYEManager Chamiponship finansowany jest z środków Komisji Europejskiej z Programu Inteligentna Energia dla Europy. EYEManager Championship realizowany jest w konsorcjum międzynarodowym, w skład którego wchodzi 9 państw: Włochy, Szwecja, Grecja, Portugalia, Słowenia, Rumunia, Hiszpania, Bułgaria oraz Polska reprezentowana przez Podkarpacką...

czytaj więcej

Podkarpacka Akademia Certyfikacji

DATA: 2013-07-12W lutym 2011 roku PAE rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 8.1.1 pod nazwą „Podkarpacka Akademia Certyfikacji”. Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób po 45 roku życia, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności.: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej...

czytaj więcej

Repowermap.org - Mapa OZE

DATA: 2013-07-23Repowermap.org jest inicjatywą non-profit rozpoczętą w 2008 roku, wspieraną obecnie przez Unię Europejską w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. W inicjatywie tej uczestniczą organizacje z sektora publicznego i prywatnego z kilkunastu krajów. Koordynatorem projektu w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Repowermap.org jest ogólnoeuropejską inicjatywą szerokiej sieci organizacji, instytucji regionalnych i lokalnych oraz przedsiębiorstw...

czytaj więcej

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny

DATA: 2013-08-09W ramach działań w ŚPKE Spółka opracowała „Inwentaryzację istniejących źródeł i odbiorców energii odnawialnej oraz zasobów energetycznych na terenie województwa podkarpackiego”. W ponad dwustustronicowym dokumencie została przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących zasobów energetycznych oraz ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem OZE na terenie Podkarpacia.

czytaj więcej

MADEGASCAR - Market development of gas driven cars including supply and distribution of natural gas and biogas - Rozwój rynku pojazdów napędzanych gazem ziemnym i biogazem.

DATA: 2013-08-21PAE podejmuje szereg inicjatyw mających sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na Podkarpaciu oraz efektywności energetycznej. Jedną z takich inicjatyw jest udział w międzynarodowym projekcie MadeGasCar - Market Development for gas driven cars (Rozwój rynku pojazdów napędzanych gazem). Projekt realizuje Konsorcjum składające się z 15 partnerów z 10 krajów europejskich. (Szwecja, Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania,...

czytaj więcej

Projekt ICOSAW (Promotion of the Intelligent Combination of Sun and Wood for Producing Warm Water and Heating for Private Houses) – Promowanie Inteligentnego Połączenia Energii Słońca i Biomasy do Pro

DATA: 2013-08-21Koordynatorem projektu jest Niemiecka Izba Rzemieślnicza w Trewir. Głównym celem projektu jest promocja inteligentnej technologii połączenia wykorzystania energii słonecznej i biomasy do produkcji ciepłej wody ogrzewania budynków mieszkalnych. Głównym celem projektu ICOSAW jest promocja rozwiązania współpracy układu solarnego i systemem ogrzewania na biomasę. Projekt dąży do stworzenia sieci współpracy pomiędzy partnerami projektu...

czytaj więcej

Projekt „Baza danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego”

DATA: 2013-08-21PAE wraz z CDG zakończyło realizacje projektu „Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. 26 marca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych Promar miało miejsce spotkanie informacyjne podsumowujące realizacje projektu. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z...

czytaj więcej

UrbanBiogas

DATA: 2013-08-28Z początkiem maja 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu UrbanBiogas współfinansowanego z programu Inteligenta Energia dla Europy. Jest to projekt, którego celem głównym jest promocja zastosowania frakcji organicznej miejskich odpadów komunalnych do produkcji biogazu. W zależności od potrzeb uzyskany w ten sposób biometan może być wtłoczony do miejskiego systemu gazowniczego lub jako paliwo do samochodów napędzanych CNG. PAE...

czytaj więcej

32. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – realizacja projektu Słoneczny dzień w Przedszkolu na terenie Gminy Boguchwała

DATA: 2013-09-01Celem Kampanii było przedstawienie zagadnień dotyczących energii odnawialnej jaką jest energia pochodząca ze słońca oraz edukacja dzieci w jaki sposób korzystamy z energii słonecznej. Wykorzystanie edukacji energetycznej z zakresu energetyki słonecznej jest obecnie najbardziej opłacalną metodą oszczędzania energii i promowania wydajności energetycznej w gospodarstwie domowym i nie tylko. Kampania Solarna była narzędziem do wypracowania proekologicznych postaw...

czytaj więcej

35. Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP

DATA: 2013-09-03Pod koniec 2010 roku PAE rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu dotyczącego poszerzenia zakresu usług świadczonych przez PAE Sp. z o.o. Projekt przewiduje wprowadzenie czterech nowych usług oraz ulepszenie trzech dotychczasowych. W jego ramach PAE została już częściowo wyposażone w nowocześniejszy sprzęt...

czytaj więcej

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania