PAE Logo
WyszukiwarkaUrbanBiogasZ początkiem maja 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu UrbanBiogas współfinansowanego z programu Inteligenta Energia dla Europy. Jest to projekt, którego celem głównym jest promocja zastosowania frakcji organicznej miejskich odpadów komunalnych do produkcji biogazu. W zależności od potrzeb uzyskany w ten sposób biometan może być wtłoczony do miejskiego systemu gazowniczego lub jako paliwo do samochodów napędzanych CNG. PAE kontynuuje realizacje projektu. W dniach 7 i 8 maja 2012 r. uczestnicy projektu w Rzeszowie dyskutowali nad postępami projektu i perspektywami utylizacji śmieci w Rzeszowie. Miasto rozpatruję koncepcję spalarni śmieci - zakładu termicznej utylizacji śmieci. Projekt UrbanBiogaz pokazuje inną alternatywę dla biofrakcji odpadów komunalnych. Mogłaby to być biogazownia produkująca paliwo dla elektrociepłowni lub po oczyszczeniu do biometanu paliwo dla rzeszowskich autobusów CNG. Projekt otwiera pole dla dyskusji wszystkich interesariuszy w tym społeczeństwa co do losów i kosztów utylizacji śmieci. Kwietniu i maju odbyły się również spotkania grup roboczych (Task Forces), którzy zaangażowani są tworzenie koncepcji biogazowni. Ponieważ miasto przyjęło jedyną koncepcję termicznej utylizacji odpadów oraz brakiem możliwości dalszej realizacji projektu w Rzeszowie została podjęta decyzja z partnerami Projektu nad zmianą miasta, z Rzeszowa na Gdynię. Decyzja ta spotkała się z przychylnością Komisji Europejskiej. Projekt dofinansowany jest w 75% z IEE, wkład własny na realizację zadań przez PAE wynosi 15%.

Realizacja projektu potrwa do połowy 2014 roku.

 

 


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania