PAE Logo
WyszukiwarkaProjekt ICOSAW (Promotion of the Intelligent Combination of Sun and Wood for Producing Warm Water and Heating for Private Houses) – Promowanie Inteligentnego Połączenia Energii Słońca i Biomasy do ProKoordynatorem projektu jest Niemiecka Izba Rzemieślnicza w Trewir. Głównym celem projektu jest promocja inteligentnej technologii połączenia wykorzystania energii słonecznej i biomasy do produkcji ciepłej wody ogrzewania budynków mieszkalnych. Głównym celem projektu ICOSAW jest promocja rozwiązania współpracy układu solarnego i systemem ogrzewania na biomasę. Projekt dąży do stworzenia sieci współpracy pomiędzy partnerami projektu (Szwecją, Słowacją, Polską, Niemcami) a także współpracy pomiędzy organizacjami, przedsiębiorstwami, architektami. Współpraca pozwoliłaby na rozpowszechnienie i promocję nowej technologii słońce-biomasa. W tym celu projekt przewiduje koncepcje szkoleń m.in. dla:
- Przedsiębiorców zainteresowanych instalacją, kontrolą i utrzymaniem profesjonalnych systemów kombinacji wykorzystania energii słońca i  biomasy. 
- Architektów w celu uwzględnienia systemów ICOSAW w kalkulacjach do wymagań energetycznych budynków
- Producentów kotłów na biomasę, systemów solarnych oraz inżynierów i przedsiębiorstw handlowych z branży eko-ogrzewnictwa jako przyszłych doradców dla właścicieli budynków mieszkalnych.
Alternatywa połączenia kotła zasilanego biomasą z systemem ogrzewania wody energią słoneczną jest szczególnie obiecującą i atrakcyjną technologią możliwą do wykorzystaniu w budynkach mieszkalnych szczególnie w północnej i centralnej Europie.

W lutym 2008 roku Podkarpacka Agencja Energetyczna zakończyła realizację projektu ICOSAW – Inteligentne Połączenie Słońca i Biomasy. Projekt realizowany był w konsorcjum międzynarodowym, finansowany ze środków Komisji Europejskiej z Programu Inteligentna Energia dla Europy. Jego celem było zniwelowanie barier stojących na drodze optymalnemu używaniu połączenia energii Słońca i drewna do wytwarzania ciepła. Szkolenia, organizacja warsztatów oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych stanowiły część tego zadania, podobnie jak działania promujące zastosowanie połączonego ogrzewania solarnego i pieca na biomasę.


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania