PAE Logo
WyszukiwarkaProjekt „Baza danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego”PAE wraz z CDG zakończyło realizacje projektu „Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.
26 marca 2008 roku w Sali Konferencyjnej Szkoły Zarządzania i Języków Obcych Promar miało miejsce spotkanie informacyjne podsumowujące realizacje projektu. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii, przedstawiciele jednostek naukowych i instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia. Na spotkaniu tym przedstawione zostały wyniki prac, badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu przez ekspertów z zakresu Energii Słońca, Wiatru, Wody, Biomasy i Geotermii.  Eksperci zaprezentowali zagadnienia związane z oceną możliwości oraz wyznaczeniem kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego.
Projekt miał na celu opracowanie i utworzenie kompleksowej bazy danych stanowiącej podstawę do działań i opracowania Strategii Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii Województwa Podkarpackiego. Utworzona Baza danych zawiera specjalistyczną i kompleksową diagnozę stanu obecnego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (wiatr, słońce, woda, biomasa, geotermia) i wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych metod pozyskania "energii przyjaznej środowisku". Elektroniczna baza danych jest dostępna pod adresem www.baza-oze.pl


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania