PAE Logo
WyszukiwarkaPodkarpacka Akademia CertyfikacjiW lutym 2011 roku PAE rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 8.1.1 pod nazwą „Podkarpacka Akademia Certyfikacji”. Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób po 45 roku życia, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności.: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej zamieszkujących i pracujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt przewiduje cykl szkoleń dla 195 beneficjentów w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez realizację cyklu szkoleń Podkarpackiej Akademii Certyfikacji uczestnicy podniosą swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności praktyczne związane z charakterystyką cieplną budynków i sporządzaniem świadectw energetycznych budynków i lokali. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo Budowlane dla wszystkich nowoprojektowanych budynków, istniejących budynków/lokali będących przedmiotem sprzedaży lub najmu powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Certyfikaty nowo wybudowanych budynków/lokali wymagane są przy procedurze odbioru tych obiektów przez Inspekcje Nadzoru Budowlanego.


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania