PAE Logo
WyszukiwarkaEuropean Young Energy Manager Championship( Europejskie Zawody Młodych Doradców Energetycznych)

Projekt European Young Energy Manager Championship - EYEManager Chamiponship finansowany jest z środków Komisji Europejskiej z Programu Inteligentna Energia dla Europy. EYEManager Championship realizowany jest w konsorcjum międzynarodowym, w skład którego wchodzi 9 państw: Włochy, Szwecja, Grecja, Portugalia, Słowenia, Rumunia, Hiszpania, Bułgaria oraz Polska reprezentowana przez Podkarpacką Agencję Energetyczną z Rzeszowa. Projekt realizowany będzie od września 2008 do lutego 2011 roku ( 30 miesięcy). Głównym koordynatorem projektu jest Agencja Energetyczna z siedzibą w Perugi we Włoszech. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich. Projekt ma na celu promowanie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii. Oszczędność energii, redukcja wydatków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska to podstawowe zasady jakie pragniemy podczas realizacji projektu przekazać głównym odbiorcom EYEManager Championship.
Projekt składa się z trzech etapów. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie zawodów o miano najlepszej europejskiej drużyny zarządzającej energią.
W projekcie bierze udział 9 szkół z 9 państw. Szkołą zaangażowaną w projekt ze strony Polski jest IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie wybieranych jest po 18 uczniów. Ze względu na to, iż realizacja projektu trwa przez 3 lata, uczestnikami zawodów będą uczniowie z klas pierwszych. Uczniowie wybrani do projektu, to uczniowie zainteresowani przedmiotami technicznymi, fizyką, ochroną środowiska, a także wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Ponieważ jest to projekt międzynarodowy, uczniowie powinni wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego. Wybrana 18- osobowa grupa będzie realizowała cele projektu pod okiem nauczycieli oraz przedstawicieli z Podkarpackiej Agencji Energetycznej (PAE). Zgłoszeni nauczyciele (1-2 nauczycieli) powinni wykazywać się wiedzą związaną z tematyką wykorzystania energii.

Pierwszy etap projektu to szkolenia i edukacja uczniów i nauczycieli. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli specjaliści Podkarpackiej Agencji Energetycznej przeprowadzą szkolenia i odpowiednio przygotują do kolejnego etapu jakim będą zawody. Uczniowie i nauczyciele otrzymają przewodniki, ulotki i wszelkie pomoce naukowe dotyczące oszczędzania i zarządzania energią. Na przekazanie wiedzy przeznaczono 24 godziny szkoleń.

Drugi etap to zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów o miano najlepiej zarządzającej energią drużyny. Zawody polegać będą na utworzeniu przez uczniów najbardziej energooszczędnego planu energetycznego.
Drugi etap projektu składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie projektu uczniowie przy pomocy przedstawicieli z PAE oraz nauczycieli będą musieli nauczyć się, a także przeprowadzić 4 audyty energetyczne ( 2 audyty szkoły i 2 audyty domu).
W drugiej fazie, wyedukowani i wyszkoleni uczniowie będą pracować już w międzynarodowych drużynach. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy, z których utworzone zostaną międzynarodowe drużyny. Dzięki temu, iż powstaną drużyny o międzynarodowym składzie, będzie możliwa wymiana doświadczeń, poznanie nowych technologii oraz uzyskanie informacji, w jaki sposób pozostałe państwa Europy wykorzystują energie zarówno w szkołach jak i domach. W ciągu 10 miesięcy drużyny złożone z uczniów wszystkich zaangażowanych państw będą stawiały czoło problemom związanym z zarządzaniem energią w miejscach, w których spędzają czas tj. szkoła i dom.
18 uczniów z IV LO zostanie podzielonych na 3-osobowe grupy. Taki podział nastąpi w każdej z 9 szkół. Następnie 3-osobowe grupy z każdej szkoły zostaną połączone w jedną liczącą 27 osób międzynarodową drużynę. Dzięki takiemu podziałowi w projekcie powstanie 6 międzynarodowych drużyn.

Uczniowie Włochy Słowenia Szwecja  Hiszpania Grecja Portugalia Polska Rumunia Bułgaria Suma
Drużyna 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Drużyna 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Drużyna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Drużyna 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Drużyna 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Drużyna 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Razem 18 18 18 18 18 18 18 18 18 162

 

 

 

 

 

 

 

Każda z drużyn otrzyma 6 audytów energetycznych, na podstawie których będzie miała za zadanie utworzyć 6 energooszczędnych planów energetyczny (dla 3 domów oraz 3 szkół). Na zarządzanie i wszelką działalność związaną audytem energetycznym, każda drużyna otrzyma wirtualny budżet 10.000 Euro. Z pieniędzy tych będzie można pokryć wydatki związane z konsumpcją energii, wydatki związane z zakupem sprzętu, który może się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii (np. technologie odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne, wiatraki, ogniwa fotowoltaiczne, biomasę itp.) Nie ważne jakimi środkami i sposobami uczniowie utworzą i będą zarządzać planem. Wygrywa ta drużyna, która wymyśli najbardziej energooszczędny oraz efektywny energetycznie plan, oraz będzie posiadała najwięcej zarobionych dzięki temu pieniędzy. Wymiana informacji, pomysłów, dyskusja i cala współpraca będzie odbywała się za pomocą wirtualnych konferencji oraz spotkań (Skype, forum internetowe, strona projektu EYEManager Championship, gg, e-mail, itp.) Międzynarodowe drużyny będą musiały przeznaczyć na wspólną pracę co najmniej 2 godziny w tygodniu. Przy tworzeniu energooszczędnych planów energetycznych będą pomagały uczniom zaangażowane w projekt agencje energetyczne oraz nauczyciele.

W ramach projektu odbędą się dwa międzynarodowe spotkania uczestników zawodów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Rumunii. Na spotkaniu tym nastąpi zapoznanie się z zasadami konkursu oraz podział na międzynarodowe drużyny. W spotkaniu w Rumunii weźmie udział 9 uczniów z IV LO. Drugie spotkanie odbędzie się w Słowenii. Na spotkaniu tym, każda międzynarodowa drużyna przedstawi swój plan energetyczny, a następnie wyłoniona zostanie zwycięska drużyna i rozdanie nagród. W drugim spotkaniu weźmie udział kolejne 9 osób z 18 – osobowej grupy uczniów IV LO w Rzeszowie.

Trzeci, końcowy etap projektu to podzielenie się wiedzą i rozpowszechnienie informacji o energooszczędności oraz projekcie z uczniami i nauczycielami wszystkich zainteresowanych szkół. Na specjalnie zorganizowanych szkoleniach i seminariach, uczniowie i nauczyciele IV LO w Rzeszowie, będą przekazywać zdobyte doświadczenie oraz wiedzę. Odbędą się również spotkania z lokalną władzą, kuratorem oświaty oraz dyrektorami szkół, na których rozpowszechnione zostaną rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.

Projekt European Young Energy Manager Championship - EYEManager Chamiponship (Europejskie Zawody Młodych Doradców Energetycznych) będzie posiadał swoją stronę internetową.

Partnerzy projektu Young Energy Manager ChampionshipDo pobrania
1.  Ulotka projektu Young Energy Manager Championship (362.21 KB)

powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania