PAE Logo
Wyszukiwarka35. Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚPPod koniec 2010 roku PAE rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu dotyczącego poszerzenia zakresu usług świadczonych przez PAE Sp. z o.o. Projekt przewiduje wprowadzenie czterech nowych usług oraz ulepszenie trzech dotychczasowych. W jego ramach PAE została już częściowo wyposażone w nowocześniejszy sprzęt pozwalający efektywniej realizować zadania na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. PAE kontynuuje realizację projektu. W związku z brakiem możliwości finansowania dalszych zadań w projekcie w 2012 roku został zmniejszony zakres rzeczowy projektu oraz przesunięta realizacja na drugi kwartał 2013 roku.


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania