Zarządca publiczny

Z przestępstwami można się spotkać w każdej branży, w każdym miejscu. Instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek zgłoszenia...