PAE Logo
Wyszukiwarka

Nabór NFOŚiGW dla PAN PIK

DATA: 2013-04-09N F O Ś i G W ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. podmioty uprawnione do składania wniosków: Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych; państwowych...

czytaj więcej

Efektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚP

DATA: 2013-05-10Pod koniec 2010 roku PAE rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu dotyczącego poszerzenia zakresu usług świadczonych przez PAE Sp. z o.o. Wniosek przewiduje wprowadzenie czterech nowych usług oraz ulepszenie trzech dotychczasowych. W jego ramach PAE zostało już częściowo wyposażone w nowocześniejszy sprzęt...

czytaj więcej

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania