PAE Logo
WyszukiwarkaNabór NFOŚiGW dla PAN PIKN F O Ś i G W ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.


podmioty uprawnione do składania wniosków:

  • Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych;
  • państwowych instytucji kultury;
  • samorządowych instytucji kultury działających w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • instytucji gospodarki budżetowej;
  • komend powiatowych i miejskich państwowej straży pożarnej.


Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie wynosi 31,4 mln zł.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 1 mln zł. (w przypadku projektów grupowych –powyżej 2 mln zł)

Wnioski można składać w dniach od 16 kwietnia 2013 roku do 7 maja 2013 roku, do godz. 15:30.


Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu wniosków.

więcej informacji na stronie NFOŚiGW


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania