PAE Logo
WyszukiwarkaEfektywnie o energii: nowe i ulepszone usługi PAE Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstw sektora MMŚPPod koniec 2010 roku PAE rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu dotyczącego poszerzenia zakresu usług świadczonych przez PAE Sp. z o.o. Wniosek przewiduje wprowadzenie czterech nowych usług oraz ulepszenie trzech dotychczasowych. W jego ramach PAE zostało już częściowo wyposażone w nowocześniejszy sprzęt pozwalający efektywniej realizować zadania na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. W związku z blokadą środków na rok bieżący i niemożliwością finansowania z własnych zasobów finansowych część zadań w ramach projektu będzie realizowana w terminie późniejszym


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania