PAE Logo
Wyszukiwarka

Energia wiatru

DATA: 0000-00-00Energia wiatru jest jedną z najstarszych energii odnawialnych eksploatowanych przez człowieka. Siłę wiatru początkowo wykorzystywano głównie do napędzania urządzeń do mielenia ziarna, później pomp i systemów irygacyjnych. Pierwsze próby wykorzystania wiatru do produkcji energii elektrycznej podjęto w końcu XIX w. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. nastąpił znaczny rozwój energetyki wiatrowej. Z inicjatywy duńskich zakładów...

czytaj więcej

Energia Wody

DATA: 0000-00-00Energetyka wodna na Podkarpaciu mogłaby być znaczącym żródłem czystej energii. Istnieje tu dość duży zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce, jednak małe obiekty tego typu nie rozwijają się stosownie do posiadanego potencjału. Spośród istniejących warto wymienić obiekty w Wilczej Woli, Żołyni, Krempnej, Sieniawie, Radawie, Mokrzecu oraz w Nienowicach. Jest to bardzo słaby wynik w skali kraju i bardzo słaby w skali euroregionu. Odpowiednie...

czytaj więcej

HYBRYDY - połącz wszystko w jedna całość

DATA: 0000-00-00Najpopularniejszym połączeniem obecnie stosowanym jest połączenie kolektorów słonecznych z innym źródłem ciepła. Kolektor daje nam czystą energię cieplną bez zanieczyszczania środowiska, potrzebując jedynie niewielkich ilości energii do napędu pomp i automatyki. Przyjrzyjmy się jednak naszemu źródłu uzupełniającemu. Najczęściej jest to kominek opalany drewnem (biomasą). Kominki większości producentów to proste konstrukcje opierające...

czytaj więcej

Biomasa

DATA: 2013-05-01Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym paliwem jakim jest biomasa. Potencjał Polski w produkcji biomasy ocenia się na 684,6 PJ rocznie, w tym 407,5 PJ na paliwa stałe, jednak aby taki potencjał mógł być efektywnie rozwinięty należy wziąć pod uwagę, to jak obecnie biomasa jest wykorzystywana. Należy rozdzielić sposób wykorzystania biopaliw stałych w sposób przemysłowy i przydomowy. Przemysłowe wykorzystanie jako najintensywniej...

czytaj więcej

Energia Słońca

DATA: 2013-05-02Słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim źródłem energii. Jeśli spojrzymy kompleksowo to wszystkie źródła energii pochodzą w dłuższej perspektywie od słońca. Jednym ze sposobów bezpośredniego przetwarzania energii jest kolektor produkujący energię cieplną z promieniowania. Stosowanie kolektorów słonecznych jest ekonomicznie uzasadnioną i najbardziej rozpowszechnioną formą wykorzystania energii słonecznej. Innym sposobem wykorzystaniem...

czytaj więcej

Baza wiedzy OZE Podkarpacia

DATA: 2013-05-20Tutaj znajdą państwo informacje podstawowe o technologiach używanych do pozyskiwania "zielonej energii". Informacje dotyczące energii wiatru, wody i słońca znajdziesz w dziale technologie. W miarę możliwości będziemy publikować dokumenty istotne dla działań proekologicznych zwłaszcza na polu energetycznym. Udostępniamy je w dziale ważne dokumenty do pobrania. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do współpracy. Chcesz wiedzieć...

czytaj więcej

Kalkulator energooszczędności

DATA: 2013-08-08 

czytaj więcej

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania