PAE Logo
WyszukiwarkaEnergia SłońcaSłońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim źródłem energii. Jeśli spojrzymy kompleksowo to wszystkie źródła energii pochodzą w dłuższej perspektywie od słońca. Jednym ze sposobów bezpośredniego przetwarzania energii jest kolektor produkujący energię cieplną z promieniowania. Stosowanie kolektorów słonecznych jest ekonomicznie uzasadnioną i najbardziej rozpowszechnioną formą wykorzystania energii słonecznej. Innym sposobem wykorzystaniem energii promieniowania słońca są ogniwa fotowoltaiczne. Stosując takie rozwiązanie otrzymujemy czystą energię elektryczną. Innym sposobem wykorzystującym promieniowanie słoneczne jest stosowanie specjalnych tynków, które „magazynują” ciepło w warstwie przyściennej.
Na większości obszaru kraju ilość energii słonecznej wynosi od 950 do 1250 W/m2 dla różnych regionów. Wartości te są identyczne na danej szerokości geograficznej, a więc w Niemczech, Kanadzie, płn. stanach USA a także krajach skandynawskich. Należy tu zauważyć że np. w Norwegii gdzie nasłonecznienie jest niższe niż w naszym kraju wykorzystuje się energię słoneczną powszechnie. Zysk energetyczny w polskich warunkach z 1 m kw. powierzchni kolektora wynosi ok. 500 kWh do 700 kWh energii cieplnej rocznie. Ponieważ instalacje solarne wymagają korzystania z dodatkowego źródła dogrzewania w grudniu i styczniu, stosuje się istniejące już konwencjonalne ogrzewanie gazowe lub olejowe względnie dogrzewanie grzałką elektryczną. Istnieje możliwość całkowitego pokrycia potrzeb ciepłej wody, wiązało by się to jednak z dodatkowymi kolektorami w systemie. Istnieją również systemy skojarzone z pompami ciepła oraz gruntowymi wymiennikami ciepła lub ogniwami fotowoltaicznymi. Istnieją także instalacje które wykorzystując kolektory i pompy ciepła używają tzw. gruntowych akumulatorów ciepła, które magazynują w gruncie nadmiar energii z kolektorów w okresie letnim. Istnieją dwa zasadnicze typy kolektorów słonecznych: cieczowe i powietrzne. Różnią się one wykorzystanym medium przenoszącym energię i co za tym idzie budową. Szczegółowy rozkład nasłonecznienia dla Podkarpacia i całej Polski dostępny jest tutaj (strona Komisji Europejskiej w języku angielskim). W Podkarpackim średnie nasłonecznienie miesięczne wg danych 10 letnich wynosi odpowiednio od 0,8 kWh/m2/dzień w grudniu do 5.04 kWh/m2/dzień w lipcu. Taki rozkład predestynuje wykorzystanie do celów turystyczno-wypoczynkowych z zabezpieczeniem potrzeb własnych w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu. Urządzenia te w połączeniu z układami konwencjonalnego co. oraz sterownikiem modułowym stanowią dużą konkurencję dla tradycyjnych kotłów wodnych ogrzewanych spalaniem. Instalacje kolektorów słonecznych pozwalają zaoszczędzić minimum 50% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną dla otrzymywania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym. Poniżej ogólna mapa nasłonecznienia średniorocznego dla obszaru Polski.

Galeria

Mapa Polski


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania