PAE Logo
WyszukiwarkaBiomasaObecnie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym paliwem jakim jest biomasa. Potencjał Polski w produkcji biomasy ocenia się na 684,6 PJ rocznie, w tym 407,5 PJ na paliwa stałe, jednak aby taki potencjał mógł być efektywnie rozwinięty należy wziąć pod uwagę, to jak obecnie biomasa jest wykorzystywana. Należy rozdzielić sposób wykorzystania biopaliw stałych w sposób przemysłowy i przydomowy. Przemysłowe wykorzystanie jako najintensywniej rozwijające się może być przykładem dobrej praktyki zagospodarowania potencjału. Przemysł poszukując tańszych i czystszych źródeł energii z niż do tej pory rozwija i wdraża nowe technologie. Obecnie jedną z lepszych metod wykorzystania jest spalanie ze zgazowaniem. Metoda wykorzystuje zgazowanie do produkcji ciepła i biogazu, który można również spalić lub wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w generatorach napędzanych silnikami tłokowymi lub turbinami gazowymi. Wzorcowym rozwiązaniem może tu być agregat zasilany gazem wykorzystujący silnik tłokowy jako dolne źródło dla pompy ciepła i napęd sprężarki oraz prądnicy. Należy zaznaczyć że gaz użyteczny może być pozyskiwany w wiele różnych sposobów. Przez zgazowanie: dostarczenie innego gazu np. tlenu o wysokiej temperaturze, przez procesy fermentacji biomasy w postaci ciekłej lub stałej. Podkarpacie ma duży potencjał dla produkcji biogazu w lokalnych biogazowniach.
Kolejnym ze sposobów pozyskiwania biopaliwa jest piroliza tzn. rozkład biomasy w ściśle określonej temperaturze i obecności gazów np. tlenu. Efektem takiego działania jest olej pirolityczny, łatwy w transporcie i przechowywaniu. Należy jednak zaznaczyć że piroliza jest bardzo skomplikowanym i jest ciągle w stadium badań i dopracowania a efekt końcowy jest silnie uzależniony od jakości surowca. W naszym kraju jako główne źródła biopaliw stałych uważa się rolnictwo 195 PJ, leśnictwo 101 PJ, sadownictwie 57,6 PJ oraz z odpadów przemysłu drzewnego 53,9 PJ. Innym sposobem wykorzystania biomasy jest samodzielne spalanie lub współwspalanie z paliwami kopalnymi.
Rolnictwo należy uznać za podstawowe źródło ponieważ odnawialność tego zasobu wacha się od kilku miesięcy do 2 lat. Pochodzenie surowca z tego źródła może być dwojakie: bezpośrednio z upraw lub pośrednio przetworzone przez farmy ( zwierzęta ). Pośrednie wykorzystanie można rozbić na bezpośrednie wykorzystanie i pośrednie w biogazowniach jako pozostałości z produkcji zwierząt. Uprawy roślin energetycznych są w tej chwili dochodowym przedsięwzięciem a będzie jeszcze bardziej w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy o realizacji współwspalania w elektrowniach od 5% w roku 2008 do 60% w roku 2014.
Do najbardziej wydajnych na terenie Polski roślin energetycznych należą Miskant olbrzymi, Ślazowiec pensylwański, Mozga trzcinowa, Wierzba wiciowa, Słonecznik bulwiasty (topinambur). Należy jednak zauważyć że własności poszczególnych szczepów mogą być bardzo zróżnicowane, np. w przypadku miskanta jest to genotyp 117. Wartości opałowe roślin, suchej masy wahają się od 12 kJ/kg do 18 kJ/kg. Jeśli chodzi o wymagania glebowe nie są nadto wygórowane (niektóre gatunki dobrze tolerują 5 i 6 klasę – potwierdzone uprawy nie laboratoryjne), podstawową zależnością są warunki wodne na terenie. Innym istotnym elementem jest nawożenie, jeśli jest to możliwe można zamknąć obieg przez nawożenie odpowiednie popiołami. Musi to następować w określonym czasie cyklu rocznego odpowiednio przygotowanym nawozem. Inną formą pozyskania biomasy jest zużywanie produktów z dotychczasowego profilu produkcji jak zboża, słoma, siano. Najczęstszym sposobem wykorzystaniem tego rodzaju biomasy jest spalanie w kontrolowanych warunkach w ściśle określonej temperaturze. Nie może być ona zbyt niska ze względu na całkowite dopalanie związków a jednocześnie nie za wysoka ze względu na wcześniej wspomniane NOX dlatego też należy zwrócić uwagę na gwarantowaną czystość spalin przy doborze kotła, co bezpośrednio wynika z zawansowania technologicznego produktu. Nowoczesne, zaopatrzone w automatykę kotły to nie tylko ekologia ale także oszczędność paliwa. Równie istotną gałęzią przetwarzania biomasy jest wytwarzanie biodiesla z roślin oleistych. W naszym klimacie najefyktywnieszą z upraw w tej chwili jest rzepak i tak jw. wydajność ściśle zależy od odmiany.PAE uczestniczy aktywnie w międzynarodowym programie BETTER-projekt wdrażania biodiesla na PodkarpaciuObecnie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym paliwem jakim jest biomasa. Potencjał Polski w produkcji biomasy ocenia się na 684,6 PJ rocznie, w tym 407,5 PJ na paliwa stałe, jednak aby taki potencjał mógł być efektywnie rozwinięty należy wziąć pod uwagę, to jak obecnie biomasa jest wykorzystywana. Należy rozdzielić sposób wykorzystania biopaliw stałych w sposób przemysłowy i przydomowy. Przemysłowe wykorzystanie jako najintensywniej rozwijace się może być przykładem dobrej praktyki zagospodarowania potencjału. Przemysł poszukując tańszych i czystszych źródeł energii z niż do tej pory rozwija i wdraża nowe technologie. Obecnie jedną z lepszych metod wykorzystania jest spalanie ze zgazowaniem. Metoda wykorzystuje zgazowanie do produkcji ciepła i biogazu, który można również spalić lub wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w generatorach napędzanych silnikami tłokowymi lub turbinami gazowymi. Wzorcowym rozwiązaniem może tu być agregat zasilany gazem wykorzystujący silnik tłokowy jako dolne źródło dla pompy ciepła i napęd sprężarki oraz prądnicy. Należy zaznaczyć że gaz użyteczny może być pozyskiwany w wiele różnych sposobów. Przez zgazowanie: dostarczenie innego gazu np. tlenu o wysokiej temperaturze, przez procesy fermentacji biomasy w postaci ciekłej lub stałej. Podkarpacie ma duży potencjał dla produkcji biogazu w lokalnych biogazowniach.
Kolejnym ze sposobów pozyskiwania biopaliwa jest piroliza tzn. rozkład biomasy w ściśle określonej temperaturze i obecności gazów np. tlenu. Efektem takiego działania jest olej pirolityczny, łatwy w transporcie i przechowywaniu. Należy jednak zaznaczyć że piroliza jest bardzo skomplikowanym i jest ciągle w stadium badań i dopracowania a efekt końcowy jest silnie uzależniony od jakości surowca. W naszym kraju jako główne źródła biopaliw stałych uważa się rolnictwo 195 PJ, leśnictwo 101 PJ, sadownictwie 57,6 PJ oraz z odpadów przemysłu drzewnego 53,9 PJ. Innym sposobem wykorzystania biomasy jest samodzielne spalanie lub współwspalanie z paliwami kopalnymi.
Rolnictwo należy uznać za podstawowe źródło ponieważ odnawialność tego zasobu wacha się od kilku miesięcy do 2 lat. Pochodzenie surowca z tego źródła może być dwojakie: bezpośrednio z upraw lub pośrednio przetworzone przez farmy ( zwierzęta ). Pośrednie wykorzystanie można rozbić na bezpośrednie wykorzystanie i pośrednie w biogazowniach jako pozostałości z produkcji zwierząt. Uprawy roślin energetycznych są w tej chwili dochodowym przedsięwzięciem a będzie jeszcze bardziej w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy o realizacji współspalania w elektrowniach od 5% w roku 2008 do 60% w roku 2014.
Do najbardziej wydajnych na terenie Polski roślin energetycznych należą Miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański, Mozga trzcinowa, Wierzba wiciowa, Słonecznik bulwiasty (topinambur). Należy jednak zauważyć że własności poszczególnych szczepów mogą być bardzo zróżnicowane, np. w przypadku miskanta jest to genotyp 117. Wartości opałowe roślin, suchej masy wahają się od 12 kJ/kg do 18 kJ/kg. Jeśli chodzi o wymagania glebowe nie są nadto wygórowane (niektóre gatunki dobrze tolerują 5 i 6 klasę – potwierdzone uprawy nie laboratoryjne), podstawową zależnością są warunki wodne na terenie. Innym istotnym elementem jest nawożenie, jeśli jest to możliwe można zamknąć obieg przez nawożenie odpowiednie popiołami. Musi to następować w określonym czasie cyklu rocznego odpowiednio przygotowanym nawozem. Inną formą pozyskania biomasy jest zużywanie produktów z dotychczasowego profilu produkcji jak zboża, słoma, siano. Najczęstszym sposobem wykorzystaniem tego rodzaju biomasy jest spalanie w kontrolowanych warunkach w ściśle określonej temperaturze. Nie może być ona zbyt niska ze względu na całkowite dopalanie związków a jednocześnie nie za wysoka ze względu na wcześniej wspomniane NOx dlatego też należy zwrócić uwagę na gwarantowaną czystość spalin przy doborze kotła, co bezpośrednio wynika z zawansowania technologicznego produktu. Nowoczesne, zaopatrzone w automatykę kotły to nie tylko ekologia ale także oszczędność paliwa. Równie istotną gałęzią przetwarzania biomasy jest wytwarzanie biodiesla z roślin oleistych. W naszym klimacie najefyktywnieszą z upraw w tej chwili jest rzepak i tak jw. wydajność ściśle zależy od odmiany. PAE uczestniczyło aktywnie w międzynarodowym programie BETTER-projekcie wdrażania biodiesla na Podkarpaciu.

Podstawą funkcjonowania biogazowni jest surowiec. Najważniejszą cechą surowca jest stosunek kosztów pozyskania do wydajności. Rośliny energetyczne są bardzo wydajnym źródłem gazu jednak pozyskanie ich pociąga koszty w produkcyjne i logistyczne. W przypadku lokalizacji biogazowni w obrębie technologicznym oczyszczalni ścieków część surowca zapewnia oczyszczalnia, korzyść jest obopólna: oczyszczalnia zyskuje źródło energii cieplnej i elektrycznej oraz utylizację osadów.
Model taki doskonale sprawdza się w Niemczech, Austrii czy Szwecji. Równie istotnym warunkiem prawidłowego działania biogazowni jest postrzeganie działalności biogazowni przez społeczeństwo. Tylko współpraca wszystkich ogniw łańcucha może zaowocować prawidłowym obiegiem biomasy. Istotnym jest by na początku łańcucha a więc na etapie surowców była dbałość o skład a więc zawartość niepożądanych składników takich jak metale ciężkie i wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Tak więc świadomość musi zacząć sie w naszym domu. PAE uczestniczyła w projekcie MADEGASCAR promocji wykorzystania i dystrybucji oczyszczonego biogazu jako m.in. paliwo dla samochodów flot i samochodów osobowych.
Instalacja biogazowni produkuje gaz użyteczny do spalania w elektrociepłowni, taki gaz dopiero po oczyszczeniu do zawartości metanu 97% nadaje się do użytku w pojazdach mechanicznych tak by było to ekologiczne i efektywne paliwo.

Obecnie PAE uczestniczy w projekcie Urban Biogas, jednak koncepcja miasta zakładająca spalanie 100% śmieci komunalnych, może spowodować iż Rzeszów nie zrealizuje założeń projektu.

Galeria

Wykorzystanie Biomasy wg IEO ECBREC

Mapa skupów i przetwórni rzepaku w województwie podkarpackim (PAE)


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania