PAE Logo
WyszukiwarkaZaproszenie do udziału w konkursie w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych.Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o. o.  na zlecenie Województwa Podkarpackiego  przeprowadza  kampanię edukacyjną młodzieży gimnazjalnej (klasy I-III) z terenu Podkarpacia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Kampania edukacyjna składa się z dwóch etapów konkursu: etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz warsztatów szkoleniowych dla finalistów konkursu rejonowego i wojewódzkiego. Etap rejonowy planowany jest w dniach 26-27.11.2013 roku natomiast etap wojewódzki w dniu 12.12.2013 r.
O udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń szkół. Przewiduje się, że do udziału w konkursie zakwalifikuje się 5 szkół z każdego powiatu.
Wszystkie informacje na temat organizowanego konkursu można uzyskać w siedzibie Podkarpackiej Agencji Energetycznej, lub telefonicznie pod nr telefonu 01786762 80.
Zgłoszenia ( załącznik nr 1 do regulaminu) należy wysyłać faxem na numer 17 867 62 82 lub drogą elektroniczną na email: biuro@pae.org.pl

Edukacja energetyczna jest obecnie najbardziej opłacalna metodą oszczędzania energii i promowania wydajności energetycznej. Zmiany klimatu to problem o znaczeniu ogólnoświatowym, które odczuwamy już w istotny sposób. Topniejąca powłoka lodowa na biegunach, podnoszenie się poziomu wody w morzach, ekstremalne zjawiska pogodowe, zmniejszenie różnorodności biologicznej to tylko niektóre konsekwencje zmian klimatu. Klimat zmienia się głównie  z powodu stosowanych przez człowieka metod wytwarzania i korzystania z energii, która potrzebna jest aby produkować prąd, ogrzewać domy, eksploatować fabryki, itd. Na skutek tej działalności emitowane są duże ilości gazów cieplarnianych odpowiadających za zmiany klimatu. Istotne są działania zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z energii. Jedną z form uświadomienia tych zagadnień są szeroko rozumiane akcje edukacyjne skierowane do dzieci  i młodzieży.

Zagadnienia wymagane do udziału w konkursie obejmują tematykę odnawialnych źródeł energii z korzyściami, jakie wynikają z ich wykorzystania, wpływ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na środowisko naturalne, energochłonność urządzeń codziennego użytku – znaczenie klas energetycznych, przykłady efektywnego wykorzystania energii, sposoby na to, jak każdy może zmienić swoje zachowanie aby przyczynić się do oszczędzania energii.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Regulamin kampanii i załącznik nr 1 dostępne są pod linkiem:

http://pae.org.pl/dopobrania.html  lub w zakładce do pobrania


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania