PAE Logo
Wyszukiwarka



Zapraszamy młodzież i studentów do udziału w Konkursie! Zamień odpady na energię - Biogaz w wersji komiksowej.



 

Konkurs dla młodzieży i studentów na komiks
Zamień odpady na energię!

 

Szukaj inspiracji na stronie www.biogazowniawgminie.pl – obejrzyj fotocast, posłuchaj radia.

Zadanie konkursowe:
Temat prac ma nawiązywać do hasła kampanii „Zamień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie”. W szczególności wykorzystanie lokalnych zasobów/odpadów rolnych do produkcji energii.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu/historyjki obrazkowej:

    w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o maksymalnej objętości 12 stron formatu A5(3 kartki A4),
    w dowolnej technice graficznej – komputerowej (dozwolone elementy animacji)

o równowartości maksymalnej objętości 12 stron formatu A5 (3 kartki A4),

Kategorie:
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 1: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Kategoria 2: studenci

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące nagrody:

    za zajęcie I miejsca tablet / Samsung Galaxy Tab,
    za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy oraz wydawnictwa multimedialne i książkowe.

Terminy:
Zgłoszenie prac powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 r.
Ocena prac odbędzie się w kwietniu 2015 roku
Wyniki Konkursu poznamy w czerwcu 2015 r.
Rozdanie nagród nastąpi w Warszawie na uroczystej Konferencji kończącej projekt, podczas której zaprezentowane zostaną nagrodzone i wyróżnione prace.

Jak przygotować i zgłosić prace do Konkursu?
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, data urodzenia, adresem, numerem telefonu kontaktowego oraz e-mailem.
Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD,DVD w formacie PDF ( lub innym tradycyjnie wykorzystywanym w przypadku wykorzystania animacji). Nośnik powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Pracę należy wysyłać pocztą do dnia 31 marca 2015 roku na następujący adres:
Krajowa Agencja poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Z dopiskiem:  Konkurs komiksowy ”Zamień odpady na zysk – Biogazownia w Twojej gminie”


Więcej szczegółów  i kryteria oceny w Regulaminie (zakładka DO POBRANIA)


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania