PAE Logo
WyszukiwarkaQuiz OZE-ciaki rozstrzygniętyUczniowie klas IV – VII z Rzeszowa sprawdzali swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii podczas Quizu „OZE-ciaki”, który odbył się 18 grudnia 2017 r. sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego. W Quizie udział wzięło 91 uczniów z 19 Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Rzeszowa.

Uroczystego otwarcia dokonał Członek Zarządu Lucjan Kuźniar przy udziale Pani Zofii Kochan – Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP i Pana Janusza Ramskiego – Prezesa Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie. W drugiej części spotkania, pracownicy  Podkarpackiej Agencji Energetycznej  Sp. o.o. w Rzeszowie przeprowadzili wykład na temat odnawialnych źródeł energii. Została przedstawiona również prezentacja multimedialna podczas której, aktywny udział brali również uczniowie.

Zwycięzcami Quizu „OZE-ciaki” zostali:

I Miejsce: Karol Błażowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 17
II Miejsce: Stanisław Fal, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5
III Miejsce: Michał Krysa, uczeń Szkoły Podstawowej nr 25


Nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wręczyli Pani Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP i Pan Janusz Ramski – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  w Rzeszowie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestniczy drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowania otrzymali również Nauczyciele i Wychowawcy klas.

Współorganizatorem Quizu „OZE-ciaki” była Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Rzeszowie, która pełni rolę podmiotu, który kreuje     politykę Samorządu Województwa w obszarze energetyki odnawialnej.

Galeria

Zdjęcie 5

Zdjęcie 4

Zdjęcie 3

Zdjęcie 2

Zdjęcie 1

PlakatDo pobrania
1.  KARTA ZGŁOSZENIOWA (235.91 KB)

2.  PLAN KONKURSU (314.28 KB)

3.  Regulamin konkursu (409.68 KB)

powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania