PAE Logo
WyszukiwarkaPROSUMENTWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje,że program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” na dzień dzisiejszy wdrażany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronie NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania