PAE Logo
WyszukiwarkaOgłoszenie VI Konkursu programu GIS "Zarządzanie energią"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach VI konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Dofinansowanie w VI konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych dla dotacji.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 2 mln zł.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 40 mln zł.

Więcej informacji na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/

lub nr telefonu:

(017) 867 62 80, (017) 867 62 81


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania