PAE Logo
WyszukiwarkaNowy konkurs dla przedsiębiorców – modernizacja/wymiana źródeł ciepłaOd 03.02.2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.
Nabór wniosków potrwa do 07.04.2014r.

Głównym celem programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie dotujemy współspalania oraz instalacji zastępczych.

W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż tegoroczny nabór w ramach programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” nie jest kontynuacją naboru z 2013 roku.

Obecny konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw i ma na celu modernizację/wymianę źródeł ciepła. Nie obejmuje żadnych projektów termomodernizacyjnych dotyczących budynków.

Więcej informacji:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,496,nowy-konkurs-dla-przedsiebiorcow-modernizacjawymiana-zrodel-ciepla.html


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania