PAE Logo
WyszukiwarkaKonferencja: Energia.Ekologia.Ekonomia3 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja „Energia.Ekologia. Ekonomia” której organizatorem było Stowarzyszenie Proeko Dębica. Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki oraz senator RP Zdzisław Pupa.

Podczas konferencji wykład na temat „Analiza warunków hydrogeotermalnych rejonu Dębicy” wygłosił Krystian Kawa z AGH. Piotr Witalis, również z AGH przybliżył  zgromadzonym na sali sesyjnej uczestnikom konferencji informacje na temat  Latoszyna jako uzdrowiska opowiadając o początkach uzdrowiska, jego pierwszych właścicielach, ofercie jaką uzdrowisko miało przed wojną  i perspektywach odbudowania uzdrowiska obecnie. Pierwsze uzdrowisko w Latoszynie, które potocznie nazywano Łazienkami  powstało na przełomie XIX wieku. Wybudował je hrabia Wolski. Potocznie nazywano je Łazienkami . Uzdrowisko to spłonęło pod koniec XIX wieku. W latach 30 XX wieku cztery rodziny : Gawlików, Krawczyków, Rozenbergów i Wiatrów miały w Latoszynie swoje pensjonaty. Uzdrowisko zostało zniszczone podczas wojny, kiedy to przez 4 miesiące stał w jego okolicach front. Do dzisiaj zachowały się tylko nieliczne murowane budynki które przetrwały zawieruchę wojenną.
„W okresie powojennym kilkakrotnie próbowano powrócić do kwestii odbudowy uzdrowiska, ale bezskutecznie. W ostatnich latach staraniem wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza Latoszyn otrzymał status miejscowości uzdrowiskowej na podstawie badań które zostały przeprowadzone na tym terenie przez okres 2 lat. Obecnie uzdrowisko nie może stanąć w tym miejscu w którym stało przed wojną. Będzie ono lokalizowane dalej drogi żeby ograniczyć emisję hałasu z trasy E4” – mówił Piotr Witalis z AGH.
W dalszej części konferencji wykład na temat: Ocena suchych zbiorników retencyjnych wykonanych przez stowarzyszenie Proeko Dębica wygłosił przedstawiciel nadleśnictwa natomiast temat poświęcony mechanizmom finansowym dla instalacji odnawialnych źródeł energii zaprezentował Marek Zdunek z Podkarpackiej Agencji Energetycznej.
W konferencji udział wzięli: burmistrz Paweł Wolicki, senator Zdzisław Pupa, poseł Jan Warzecha, zastępca burmistrza Jerzy Gągała, Andrzej Hochołowski prezes stowarzyszenia Proeko, Stanisław Wąsik, przedstawiciele Nadlesnictwa Dębica oraz pracownicy Urzedu Miejskiego w Dębicy.

Więcej informacji :

http://debica24.eu/a/konferencja-energiaekologiaekonomia

http://www.janwarzecha.pl/aktualnoci/5-aktualnosci/514-konferencja-pro-eko-w-dbickim-ratuszu.html


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania