PAE Logo
WyszukiwarkaKampania 2015- szkoły ponadgimnazjalneSamorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o. o. zapraszają 
do wzięcia udziału w kampanii szkoleniowej pn.: „Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii doda”.

Szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum i technikum) z terenu województwa podkarpackiego. 

 

     Celem kamapni jest edukacja mlodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii i jej oszczędzania, właściwego wykorzystania rozwiązań dotyczących energii alternatywnej, a także wypracowanie proekologicznych postaw konsumenckich wśród młodzieży. 

     Edukacja energetyczna jest obecnie najbardziej opłacalną metodą oszczędzania energii i promowania wydajności energetycznej. Zmiany klimatu to problem o znaczeniu ogólnoświatowym, które odczuwamy już w istotny sposób. Topniejąca powłoka lodowa na biegunach, podnoszenie się poziomu wody w morzach, ekstremalne zjawiska pogodowe, zmniejszenie różnorodności biologicznej to tylko niektóre konsekwencje zmian klimatu. Klimat zmienia się głównie z powodu stosowanych przez człowieka metod wytwarzania i korzystania z energii, która potrzebna jest aby produkować prąd, ogrzewać domy, eksploatować fabryki, itd.
Na skutek tej działalności emitowane są duże ilości gazów cieplarnianych odpowiadających za zmiany klimatu. Istotne
są działania zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z energii. Jedną z form uświadomienia tych zagadnień są szeroko rozumiane akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

 

Kampania składać się bedzie z dwóch etapów:

1. etapu rejonowego- szkoleń z zakresu OZE,

2. etapu wojewódzkiego- warsztatów szkoleniowych oraz konkursu wiedzy. 

Etap rejonowy planowany jest w dniach 20 października- 20 listopada 2015 r. natomiast etap wojewódzki w dniu 
27 listopada 2015 r. 

Przewiduje się, że do udziału w konkursie dyrekcja może zgłosić trzech uczniów z jednej szkoły. 

Do konkursu przystąpic może 5 szkół z każdego powiatu, o wzięciu udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń!

     Dodatkowe informacje można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz w siedzibie Podkarpackiej Agencji Energetycznej
w Rzeszowie przy ul. Szopena 51/213, nr telefonu  017 867 62 80/81.

Zgłoszenia (załącznik nr 1) należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: a.zgorska@pae.org.pl 

Termin składania zgłoszeń do 20 października 2015 r.

Na finalistów etapu wojewódzkiego czekają atrakcyjne nagrody. 

     Zagadnienia wymagane do udziału w konkursie obejmują tematykę odnawialnych źródeł energii
z korzyściami, jakie wynikają z ich wykorzystania, wpływ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na środowisko naturalne, energochłonność urządzeń codziennego użytku – znaczenie klas energetycznych, przykłady efektywnego wykorzystania energii, sposoby na to, jak każdy może zmienić swoje zachowanie aby przyczynić się do oszczędzania energii.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Kampania finansowana ze środków Samorządu Województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Reszowie. Do pobrania
1.  Regulamin konkursu (169.75 KB)

2.  Załącznik nr 1- zgłoszenie do konkursu (123 KB)

powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania